Dracaryon - Dračí pláně

Strana 6 z 6 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6

Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Lunienne Naeryen za Tue Oct 02, 2018 12:17 pm

Tregaron - konferenční síň
Na ledový hlas Lady Lunnarion nereaguje nijak, na tváři jí stále setrvává ten neměnný úsměv. "Samozřejmě, to bychom neradi." přikývne a rozhodne se jí nevěnovat už žádnou pozornost. Raději se podívá na Taerona a oceňuje tu změnu, která nastala během chvíle. Z rozverného mladíka se stal vážný mladý muž. Dokonce i vlčí smečka se uklidnila. Zvládá to dobře. Věnuje pohled králi. "Zajímavé..." Zareaguje, když se zmíní o těch obchodnících. Jaká neradostná zpráva, ale ona s tím nic moc udělat už nemůže. Tak alespoň má jistotu, že to Stříbrolesí s Lunnarion nedělají schválně a nemají v tom prsty.
Podiví se, když přijdou dvě služebné a té jedné Aegon něco zašeptá. Druhá jim mezitím nalije víno a Lunienne chytne Sparkyho, který by ho chtěl ochutnávat. Hladí ho na klíně a vzhlédne k Nerovi, jestli ho nic neznepokojuje. Ten se zájmem sleduje odcházející služebnou. Zanedlouho se rozrazí dveře a král prohlásí, že jednoho takového rebela chytili. Lunienne povytáhne jedno obočí o trochu výše a povstalce sleduje se zkoumavým výrazem. Chtěla Aegona odměnit slovy v podobném slova smyslu, jako dobrá práce nebo nějak podobně. Kdyby byli sami, řekla by mu to normálně, ale teď? Vymýšlet zdvořilejší cestu, jak to říct? To se jí nechce. Je to moc práce a ona je unavená. Nejvíc ji stejně zaujmou slova mladého krále o tomto povstalci. Nikdo ho nedokázal zlomit? Ona by to jistě dokázala. Je si tím stoprocentně jistá. I kdyby to mělo zabrat více než jednu proceduru. Ale říkat to tady nebude. Před Taeronem by jí to nevadilo, ale ukazovat Lunnarion své triky a svou magii? Ne, díky. To raději za králem později dojde osobně a odvede si ho někam do ústraní. Tohle není legrace. Prohlíží si ho a když Nero nespokojeně zafrká, tak k němu pootočí hlavou a pousměje se. "Já vím, že se ti líbí osoby s pevnou vůli a výjimečnou osobností, ale tenhle je přeci povstalec." Tichounce šeptá směrem ke svému tygrovi s úsměvem. Nakonec se zase obrátí směrem ke králi. "Kdy jste ho chytili?"
avatar
Lunienne Naeryen
Lady Naeryen

Poèet pøíspìvkù : 19
Join date : 31. 01. 18
Age : 22
Loajalita : Smaragdové řeky

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Taeron Blackfrost za Tue Oct 02, 2018 5:55 pm

Tregaron - Konferenční sál
Slova v sále jen vířila. Objevovaly se zde nové problémy a skutečnosti, jenž panovníci králi sdělovali. Taeron pouze mlčky seděl v křesle, jež neslo znak jeho rodu a pozorně poslouchal. Neuniklo mu, jaké nevraživé vztahy panovaly mezi Stříbrolesím a Smaragdovými řekami, tedy spíše mezi jejich představiteli. Lehce jej to znervózňovalo. Atmosféra v sále získala nenávistný podtón, to jej znepokojovalo. Naštěstí světlovlasý chlapec dění v sále v okamžiku rozsekl. Králův hlas naplnil sál a on se opět nevědomky narovnal. Vyslechl si králova slova. Když opět nabídl Ledospáru sto můžu, tentokrát souhlasně přikývl. ,,Děkuji, veličenstvo." stihl spěšně vmáčknout pár slov do mezery, mezi jeho řečí. Nebyl si jist, zda to bylo podle etikety, avšak již svá slova nemohl vzít zpět. Lehce se zarděl, zahanben svou neomaleností. Mladý chlapec se zvedl a za stálého udržování řeči si to namířil ke stolečku, kde zazvonil na malý zvoneček. Zanedlouho do sálu přiběhly dvě služebné, které vzápětí odběhly. Všiml si, že král jedné z nich něco šeptal, avšak jeho sluch nebyl tak dobrý, aby byl schopen ona slova zachytit. Jak rychle odběhly, tak se i vrátily a před Taeronem již stál pohár, do něhož jedna z služebných nalévala víno. Když jí poděkoval z jejího obličeje bylo možné vyčíst zaražení a zmatení. Byť byl již delší dobu vládcem, nemohl si odpustit odměnit služebné poděkováním. Zdálo se mu neslušné, kdyby tak neučinil. Před ostatními představiteli možná vypadal hloupě, avšak to jej netrápilo. Na těžkém dubovém stole před ním stál skleněný, bohatě zdobený pohár. Mladý chlapec opět znejistěl. Alkohol okusil pouze jednou a moc nadšený jím nebyl, tedy co si pamatuje. Třeba mu teď zachutná. Pohár pozvedl a lehce se na pil. Víno párkrát poválel po jazyku, načež hroznovou šťávu spolkl. Nebylo špatné, ovocná chuť a štiplavý ocas, který mu ulpěl na jazyku. Tregaronské víno se mu zamlouvalo. Svojí pozornost přesunul z vína k dění v sále. Když král zmínil zajatce, lehce se zachvěl. Bylo možné, že zrovna tento muž je součástí skupiny, která škodí Ledospáru. Náhle se otevřeli dveře. Nedočkavá smečka za jeho zády rozeznala pach trestance. Všichni tři byli střelhbitě na nohou, obnažujíc tesáky a ježíc srst. Ani Taeronovi se muž nezamlouval. Vlky lehkým pohybem ruky uklidnil. Kdyby tak neudělal, byli by schopni na trestance nemilosrdně vrhnout. Lady Naeryen se ujala slova, on však pouze propichoval onoho muže pohledem.
avatar
Taeron Blackfrost
Lord Blackfrost

Poèet pøíspìvkù : 14
Join date : 04. 02. 18
Loajalita : Ledospár

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Yennefer Lunnarion za Wed Oct 03, 2018 6:45 am

Tregaron - Konferenční sál
Naeryen mě opět začala ignorovat. Jak typické. Pomyslela jsem si. Vyslechla jsem si Aegonova další slova a následně sledovala jeho počin. Brzy služebná nalila do poháru fialovkovou šťávu do zdobeného poháru. Já se zlehka napila. Už to bylo třeba. Zasedání trvalo už příliš dlouho a stále nebralo na konci. Zvlášť, když stráže přivedli jednoho údajně z povstalců. Sledovala jsem ho z chladným možná lehce ztemnělím výrazem. Takže raději by i uhořel, než aby promluvil? Pozvedla jsem obočí a opřela se lokty o velký stůl přičemž jsem si podepřela hlavu a se zájmem jsem ho sledovala.
avatar
Yennefer Lunnarion
Lady Lunnarion

Poèet pøíspìvkù : 35
Join date : 02. 02. 18
Loajalita : Stříbrolesí
Motto vaší postavy : ''Víte kdy končí pohádky? Až jim lidé začnou věřit.''

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Aegon Valar Dracaryon za Wed Oct 03, 2018 6:14 pm

Konferenční sál
Očekával jsem větší povyk od jednotlivých panovníků, avšak jediný, kdo na mě promluvil, byla Lady Naeryen. Dal jsem ostatním panovníkům ještě chvíli čas, zda k tomu také něco nechtějí říci, avšak nikdo se neozval, tak jsem se ujal slova opětovně já. "Byl chycen asi před týdnem. Sám osobně jsem jej i vyslýchal, avšak nepromluvil." Po této větě jsem vzal pohár s vínem do své levé ruky a krapet se napil. Opětovně jsem jej položil a chystal se opětovně promluvit. Dřív, než jsem se vůbec nadechl, se v sálu začal rozléhat hlasitý smích. Svoji pozornost jsem obrátil k zajatci, který v tu chvíli vypadal jako šílenec. Z jeho úst následně vyšla prostá věta. "Chaos začal a vy ho nezastavíte". Tyto slova byla první, které jsem od zajatce uslyšel. Pořádně jsem nevěděl, co mě v oné situaci rozčílilo. Svůj chtíč, udeřit onoho muže, jsem však potlačil a zavolal stráže. "Prosím odveďte našeho vzácného hosta opět do žaláře. Zdá se, že mu světlo nedělá dobře." Krapet zamračeně jsem jej sledoval, dokud nezmizel. Následně jsem si zachoval svoji kamennou tvář a obrátil se na ostatní. "Nuže dobrá. Jestli již nikdo nemá žádné požadavky, či námitky, tak můžeme tuto schůzi ukončit." Zkontroloval jsem každého postupně svým pohledem a spojil své ruce za zády. Mí draci se po oné větě rychle postavili a došli k mým bokům, jako kdyby čekali na příkaz, aby je všechny mohli spálit.
avatar
Aegon Valar Dracaryon
Lord Dracaryon

Poèet pøíspìvkù : 57
Join date : 28. 01. 18
Loajalita : Dračí pláně

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Lunienne Naeryen za Thu Oct 04, 2018 9:03 pm

Tregaron - konferenční místnost
Zadívá se trochu neuvěřeně na Aegona. On sám ho vyslýchal a on nepromluvil? Bu´ďna ěj šel mladý král až moc lehce, nebo má tenhle muž velmi tuhý kořínek. asi nebude mít na výběr. Jinou možnost nevidí a asi jen tak neuvidí. Pochybuje o tom,že by ho někdo z přítomných dokázal vyslechnout- Taeron jí na to přijde příliš hodný a nesmělý a Lunnarion? Ta by ho jistě při prvním záchvatu vzteku zabila. Spíš ne, ale takovým dojmem na ni působí.
Aegon ukončí schůzku a Lunienne se zvedne a věnuje králi malé purkrle. "Chtěla bych s Vámi ještě něco probrat, jestli máte chvilku." Rozhlédne se kolem. "V soukromí." Podotkne a stále se usmívá. Následně si zavolá jednu ze služebných a něco jí pošeptá. Byl to vzkaz pro Taerona, že má přijít do Žaláře, kde je uvězněný ten vězeň. Samozřejmě mu to služebná neřekne ihned, protože by to vyapadalo podezřele, ale počká, až odejde z místnosti a odchytne si ho někde na hradě. Počká, jestli odejde Lady Lunnarion a pak začne mluvit. Jestli neodešla, tak mlčí a čeká, jestli s tím král něco udělá.
"Aegone," přešla náhle do konverzačního tónu, "vyslechnu ho, ale chci, abys u toho byl přítomný ty a taky Taeron, kvůli utužení přátelských vztahů mezi zeměmi. Nechci ukazovat svou moc všem..Pouze těm, kteří si zaslouží mou důvěru a též důvěru smaragdových řek..." Možná by to neměla navrhovat takhle hned po schůzi, protože je celkem unavená z celého náročného dne, ale nechce již nic odkládat. "Co na to říkáš, můj králi?" Usměje se na něj a upraví si vlasy, které jí momentálně  rozčepýřil Sparky. "Můžeme vyrazit?"
avatar
Lunienne Naeryen
Lady Naeryen

Poèet pøíspìvkù : 19
Join date : 31. 01. 18
Age : 22
Loajalita : Smaragdové řeky

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Taeron Blackfrost za Fri Oct 05, 2018 2:46 pm

Tregaron - konferenční sál --> Chodba
Podezíravým pohledem probodával spoutaného muže, jež klečel před nimi na podlaze z vyleštěného mramoru. V očích mu plál jasný plamen hněvu, který se mísil s opovržením. Opětovně si přihnul z vyzdobeného poháru. Víno mu zachutnalo. Netušil, zda to bylo dobře nebo naopak prozkoumával území které mu nebylo známo a mohlo jej snadno lapit. Pohledem stanul na každém vládci, načež je chvíli pozoroval. Lady Lunnarion, z které stále ještě čišela nechuť po slovní potyčce se Smaragdovými řekami, s pozvednutým obočím zkoumala onoho muže. Nevyhlížela zrovna zaujata průběhem jednáním. Nezazlíval jí to. I na něj již byla schůzka dlouhá, avšak příchod toho trestance vše změnil. V hlavě se mu hemžily nejrůznější pocity. Od hněvu, před nechuť až k jemné pachuti strachu, která se pomalu drala na povrch. Sám netušil, dokud se tyhle pocity berou. Sálem se rozlehl hlas špinavého muže. Smál se. Mladý vládce Ledospáru sebou škubl. Ten smích zaséval v jeho srdci neklid. Rukou nevědomky sjel podél těla, načež sevřel ruku prudce v pěst. Vlčí smečka, jež dosud byla za jeho zády se seběhla kolem něj. Náhle vězeň promluvil. Když jeho slova dolehla k uším mladého chlapce, zarazil se. Nebyl si jist, jaký význam ona věta nesla, avšak byl si jist, že nevěstí nic dobrého. Než-li se stačil rozkoukat, král dal pokyn strážím, ať vězně odvedou a král schůzku náhle ukončil. Taeron byl stále potopen ve svých myšlenkách, když se tak stalo. Teprve až skřípot židle Lady Lunnarion ho z onoho transu probral. Párkrát zamrkal, snažíc se zahnat zlé myšlenky, jež kalily jeho mysl. Daroval králi a Lady Naeryen, jež zůstala v místnosti, lehkou poklonu a jal se k odchodu následován smečkou. Vlci kolem něj vesele skotačili, omámeni opětovnou volností, jež jim byl darována, avšak on se stále topil ve svým myšlenkách. Co se to se mnou dělo? A proč ten zlověstný pocit, který mám? Celé se mi to nelíbí. Náhle jej mokrý čumák šťouchl do stehna. Byl to Eiga, celý natěšený, kam se Taeron vezme. Během cesty na lodi jim o Dračích pláních hodně vyprávěl, proto se celá smečka tetelila nadšením. Medový vlk po chlapci hodil jeden prosebný pohled, načež zavrtěl ocasem. ,,Obávám se, že tady nebude moc míst k lovení." pokrčil rameny, načež mu věnoval konejšivý pohled a jedno malé pohlazení. ,,Lorde Blackfroste!" vysoký hlas letěl chodbou jako šíp. Chlapec se polekaně otočil a jeho pohled spočinul na jedné ze služek, která jim nalévala víno. ,,Ano?" vypravil ze sebe. ,,Lady Naeryen a Král vás očekávají v žaláři." pípla služka téměř neslyšně, načež se otočila a spěšně odběhla. Taeron zůstal stát na místě jako přikovaný. ,,P-počkat!" zoufale zavolal za služkou, jež mizela v dáli. ,,Já nevím, jak se tam dostanu." zoufalým pohledem sklouzl k vlkům, kteří celou záležitost ani nepostřehli.
avatar
Taeron Blackfrost
Lord Blackfrost

Poèet pøíspìvkù : 14
Join date : 04. 02. 18
Loajalita : Ledospár

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Yennefer Lunnarion za Fri Oct 05, 2018 8:38 pm

Tregaron - Konferenční sál -> Přístav -> Komnata pro hosty
Se zamračeným pohledem jsem sledovala jak ho stráže opět odvážnějí do žaláře. Všimla jsem si jak Naeryen šla blíže k Aegonovi. Protočila jsem očima. Samozřejmě. Pokud Lady dokonalá něco vymyslela, já se to nedozvím. Pomyslela jsem si s pohrdáním. Dopila jsem zbytek fialkové šťávy a postavila se ze židle na kterém byl znak mého rodu. Už jsem se na ostatní ani nepodívala a dala si kápi a jedním mávnutím ruky vyvolala ve volnějším prostoru sálu portál. Luna mi vyskočila na ramena. Jakmile jsem jej prošla, okamžitě se za mnou uzavřel a nikdo jim tak nemohl stihnout projít a já se tak objevila v Tregaronském přístavu. Následně jsem našla svou loď a vstoupila na ní. Mí osobní muži ke mě rovnou přestoupili. "Přiveďte mi kormidelníka." Zněl jasný příkaz a nečekala jsem příliš dlouho a dovedli ho. Jemu jsem přikázala, aby se vrátil do Stříbrolesí a plul pro ony dva muže, jenž jsem právě hodlala tedy zaměstnat pro korunu. Když jsem s lodi opět vyšla, už jsem brzy sledovala jak odplouvá. Luna mi seskočila s ramen a já na ní pohlédla. "Copak?" Pozvedla jsem obočí, protože lehce vrčela, ale brzy jsem na to přišla. Chytila si jednu z přístavních krys a z chutí ji snědla. Protočila jsem nad tím očima a poté ji vzala do náručí, přičemž jsem vyvolala další portál. Tentokrát jeho cíl končil v komnatě, jenž jsem zatím obydlovala v mé návštěvě Tregaronu. V místnosti jsem zacítila únavu. "Na chvíli končím s portály." Zamručela jsem a sundala si plášť, jenž jsem pověsila na věšák. Vzala si jednu z knih, usedla do křesla a začala číst. Kdyby někdo něco chtěl může zaklepat, ale dost jsem pochybovala, že mě Naeryen bude chtít ve svém plánu. Já bych ji taky asi nepřivzala.
avatar
Yennefer Lunnarion
Lady Lunnarion

Poèet pøíspìvkù : 35
Join date : 02. 02. 18
Loajalita : Stříbrolesí
Motto vaší postavy : ''Víte kdy končí pohádky? Až jim lidé začnou věřit.''

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Aegon Valar Dracaryon za Tue Oct 09, 2018 8:12 am

Tregaron - Konferenční sál - Žalář
Po konferenci jsem očekával již pauzu na oddych, avšak lady Naeryen mě vskutku zaskočila. Má koruna na hlavě byla dosti těžká a mě již začínal bolet krk, avšak co jsem měl dělat. Odmítnout ji? To by bylo velice neslušné a nespolečenské. S lehkým úsměvem jsem jen přikývl a počkal až ostatní lordi odejdou. Jakmile dva představitelé rodů zmizeli za dveřmi, tak Lun začala mluvit. Vyslechl jsem ji a přikyvoval. Na chvíli jsem přemýšlel, zda to vůbec bude bezpečné. "Pokud se na to cítíte, tak tu ta možnost je. Avšak předem vás musím požádat, abyste nezacházela moc daleko Lady. Nevíme co vše může skrývat a je i možné, že vás to dosti oslabí." S vážným výrazem na obličeji jsem se ji díval přímo do očí. Dlouho jsem to však nevydržel a jen se mi rozzářil úsměv na tváři, přičemž jsem šel ke stolu pro pohárek s vínem. Napil jsem se a pohlédl zpět na Lun. "Nuže vyrazíme. Jestli ale pojmu sebemenší podezření, že vás to až moc vyčerpává, rázem to jakýmkoliv způsobem utnu." Dodal jsem a přišel ke dveřím na levé straně místnosti. Otevřel jsem je a čekal, až projde lady. Nemyslím si zrovna, že je to nejlepší nápad, avšak jak znám Lun, tak by mě jednou stejně přemluvila. Ach ty ženy.. Zamyslel jsem se a s úsměvem stále čekal, až Lun projde.
avatar
Aegon Valar Dracaryon
Lord Dracaryon

Poèet pøíspìvkù : 57
Join date : 28. 01. 18
Loajalita : Dračí pláně

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Lunienne Naeryen Yesterday at 11:29 am

Tregaron - konferenční síň → žalář
Podívá se na Lunnarion, která vypadala, že je dosti naštvaná. No co už, jí do toho nic není. Věnuje se králi. Nero mezitím dojde blíže a posadí se k zádům jeho drobné přítelkyně. Sparky mu sedí na zádech. "Je potřeba to udělat co nejdřív." Pokrčí rameny. Je přesvědčená ev své schopnosti a nemyslí si, že by to trvalo nějak extra dlouho. Přeci jenom... Pouze málo lidí má tak pevnou vůli, aby je nezlomila v začátcích. "I kdyby, tak se o mě přeci postaráš, že?" Pronese s nevinným mrknutím a potom se zamyslí. "Aegone... A copak jsem Ti neříkala, ať mi tykáš, když jsme spolu sami?" Připomene mu a nasadí lehce káravý tón, ale je poznat, že to myslí pouze jako žert. Však kdo by si jen tak dovolil kárat krále? Aeg pronese něco ve smyslu, že to přinejhorším utne a Lunienne se vesele zazubí. "Snad se o mě nebojíš?" Pohladí ho kamarádsky po rameni a pobaveně se zazubí. "Ber to tak, že kdyžtak si za to můžu sama." Už je zase úplně jiná. Rozverné mladé děvče, ze kterého upadla maska dokonalého sebeovládání. S Aegem se zná dlouho, nebude se přetvařovat. Vyjde za ním, když otevře dveře a míří směrem k žaláři.
"Doufám, že Lordu Blackfrostovi služebná vyřídila vzkaz včas." Pronese jen tak mimoděk a ohlédne se přes rameno, aby zjistila, jestli za ní jdou její společníci. "Řekni mi všechno, co jste zjistili, prosím... Jedl něco? Nebo odmítal? Cokoli... I maličkosti." Pronese konverzačním tónem, jako kdyby se nic nedělo. Naslouchá a nepřerušuje ho.
Dojdou k žaláři a ona se postaví ke strážím, které stojí venku. "Počkáme na lorda Blackfrosta, můl králi?" Její slova a vystupování se hned změní, protože už jsou před někým cizím. Nechce, aby kdokoli z poddaných věděl o jejich přátelském vztahu. Mohli by to brát třeba jako zneuctění krále nebo tak něco... Lidé jsou různí.
avatar
Lunienne Naeryen
Lady Naeryen

Poèet pøíspìvkù : 19
Join date : 31. 01. 18
Age : 22
Loajalita : Smaragdové řeky

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Strana 6 z 6 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru