Dracaryon - Dračí pláně

Strana 5 z 7 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Yennefer Lunnarion za Wed Mar 07, 2018 3:54 pm

Tregaron - Hrad
Vyslechla jsem si všechno co pověděl bez toho, abych jedinkrát promluvila. Mezitím jsem si hrála s plamínkem, jenž jsem vzala z jednoho svícnu. Až když svůj proslov domluvil jsem zhasla plamínek v ruce a na svícen vyčarovala nový. "Královna Worizulu? To bych nezvládla. Mám dost starostí se Stříbrolesí, natož abych vzládala celý Worizul." Pověděla jsem. "Máš v tomhle můj obdiv. Jestli válka vznikne tak ne, kvůli tvé neschopnosti, ale kvůli tomu, že se lidem nelíbí kdo vládne.." Dodala jsem tiše a poté se z křesla postavila a došla jsem k oknu. "Koruna má podporu Stříbrolesí a bude ji mít. To víš, však nemůžu ohrozit svůj lid a pokud si budu muset vybrat zůstanu na straně své země. Ovšem to asi každý vládce." Řekla jsem zcela vážně.
Yennefer Lunnarion
Yennefer Lunnarion
Lady Lunnarion

Poèet pøíspìvkù : 35
Join date : 02. 02. 18
Loajalita : Stříbrolesí
Motto vaší postavy : ''Víte kdy končí pohádky? Až jim lidé začnou věřit.''

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Aegon Valar Dracaryon za Wed Mar 07, 2018 7:00 pm

Tregaron - Hrad
S úsměvem jsem se zadíval ven z balkónu a chvíli přemýšlel. "Kdyby jsi měla být královna, tak by jsi tak byla i vychována... je samozřejmé, že takto by jsi jakožto královna vystupovat nemohla, jelikož tě tak nikdo nevychoval..." Odpověděl jsem a upil ze skleničky. Pak jsem skleničku odložil na stůl a věnoval svůj pohled na Yenn. "Jsem rád, že máme vaši podporu, avšak... když budu svržen, tak tuto větu můžeš říci i jinému panovníku, který bude mít korunu na hlavě." Povzdychl jsem si nad krutou realitou a přemýšlel nad prostým lidem. Panovníkům lze vzít půdu, avšak co mohu vzít prostému lidu? Když zvednu daně, tak se lidé, kteří jsou na moji straně, se začnou také bouřit... Když daně snížím, tak bude mít koruna dluh... Zatřepal jsem hlavou a pohlédl jsem zpátky na Yenn. "Co mi panovnice Stříbrolesí poradí, abych si udržel svůj respekt a korunu na hlavě?"
Aegon Valar Dracaryon
Aegon Valar Dracaryon
Lord Dracaryon

Poèet pøíspìvkù : 63
Join date : 28. 01. 18
Loajalita : Dračí pláně

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Yennefer Lunnarion za Wed Mar 07, 2018 7:11 pm

Tregaron - Hrad -> Komnata pro hosty - Po chodbách hradu
''Pokud bych se narodila se stejnou povahou, vychovávala bych se od patnácti sama.'' Pověděla jsem jednoduše. Potom jsem se s fialovýma očima podívala na Aegona a z vážností v hlase, jsem pověděla: ''Říkám to jenom, proto že na trůnu sedíš ty, bratránku. Jinak bych Stříbrolesí uzavřela.'' Upravila jsem si plášť a vydala se ke dveřím. ''Projdeme se?'' Ani jsem nečekala na odpověď a vyšla ze dveří. Za dveřmi jsem však na Aegona čekala. ''Dát najevo, že jsi se Králem stal právem a ne, protože minulý král zemřel a nikdo jiný nebyl na blízku. Pokusit se stát králem, kterého budou lidé oslavovat.'' Vyhrkla jsem ze sebe, první co mě napadlo, bez toho abych vlastně svou odpověď promyslela. ''Mimoto, brzy se budu muset vrátit do Stříbrolesí, již tu jsem příliš dlouho, proto by se měli tvé plány, proč si nás svolal urychlit.'' Připomněla jsem mu. Byly jsme tu už nějaký ten pátek a naše Země, byly bez vlády a kontroly.
Yennefer Lunnarion
Yennefer Lunnarion
Lady Lunnarion

Poèet pøíspìvkù : 35
Join date : 02. 02. 18
Loajalita : Stříbrolesí
Motto vaší postavy : ''Víte kdy končí pohádky? Až jim lidé začnou věřit.''

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Aegon Valar Dracaryon za Wed Mar 07, 2018 7:28 pm

Tregaron - Hrad -> Komnata pro hosty - Po chodbách hradu
S vážným pohledem jsem jen přikyvoval a uvažoval nad tím, jak dát najevo, že jsem pravým králem. Dělám vše pro svůj lid... svolal jsem i tyto panovníky jen pro to, abychom udrželi mír v našich zemích, avšak jak mám uspořádat radu, když někteří lordi ani nedorazili.... Naklonil jsem hlavu na levou stranu, přičemž se z krku ozval zvuk křupnutí. Postavil jsem se na nohy a vyrazil k Yenn. "Jistě... jistě... přípravy na hostinu jsou již skoro hotové..." Pověděl jsem a vyrazil po dlouhé a úzké chodbě. "Holt to trvá déle, než jsem si myslel. S přípravy nikdy takové starosti nebyly, avšak stále se čekalo na zastupitele rodu Crowley..." Zavrtěl jsem nad tím vším hlavou a zamyslel se, proč rod Crowley opovrhl mým pozváním. Tento rod vždy byl proti mému rodu, ale myslel jsem si, že když jim ukážu ochotu, tak budou schopni spolupracovat...
Aegon Valar Dracaryon
Aegon Valar Dracaryon
Lord Dracaryon

Poèet pøíspìvkù : 63
Join date : 28. 01. 18
Loajalita : Dračí pláně

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Osud za Mon Sep 24, 2018 6:30 pm

Čas se na nějakou dobu zastavil. Sám jsem se šel podívat, co se vlastně děje. Jakožto chudý stařec jsem prošel všechna místa ve Worizulu a mohl jsem se jen divit, co se vlastně stalo. Všichni byli jako zmražení. Občas jsem se pobavil komickými výrazy lidí, někdy jsem jen nechápavě vrtěl hlavou nad krutostí některých osob. Mohl jsem jakkoliv zasáhnout. Ku příkladu, aby muž nemohl udeřit svoji ženu, až se čas znova rozeběhne, avšak nemohl jsem se takto zdržovat. Už takto jsem ztrácel čas svojí procházkou po Worizulu. Navrátil jsem se tedy zpět do onoho ráje, o kterém lidé neustále mluví a začal řešit onen problém. Ačkoliv jsem byl stvořitel toho všeho, našla se nějaká chyba, která mi tehdy unikla. Nemohl jsem si nijak vysvětlit, jak je možné, že se čas takto zastavil, dokud jsem nenalezl jisté věci. Mezi prostorem a časem jsem nalezl různé předměty, které společně dokázaly zastavit čas. I přes snahu přesunout tyto předměty jen do prostoru, se čas nerozeběhl. Trvalo mi vskutku dlouho, než jsem našel řešení. Každý předmět jsem musel rozdělit na několik částí a přesunout je do světa. Jakmile jsem uschoval poslední předmět ve Worizulu, čas se opět rozeběhl. Vše bylo jako před tím, tedy až na jednu věc, kterou jsem si moc dobře uvědomoval. Každá věc měla svoji moc a kdyby se našel člověk, který by dokázal spojit třeba jen jeden předmět, stal by se z něj nadčlověk. Avšak v tomto ohledu jsem mohl jen doufat, že se o nich nikdo nedozví.
Osud
Osud

Poèet pøíspìvkù : 31
Join date : 15. 03. 17

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Yennefer Lunnarion za Mon Sep 24, 2018 8:42 pm

Tregaron - hrad -> Po chodbách hradu
Sledovala jsem svého bratrance. Měla jsem najednou takový divný pocit. Nedokázala jsem si ho vysvětlit a co si nedokáži vysvětlit, mě velmi znepokojuje. Poté jsem se otočila a koukla po ostatních v chodbách hradu. Služebné běhali z komnaty do komnaty a vypadali, že něco chystali. Poté jsem se opět otočila na Aegona. ''Výborně, Lorde Aegone.'' Pousmála jsem se. ''Rod Crowleyů se mně osobně zdál vždy velmi nespolehlivý.'' Pokývla jsem rameny a elegantně jsem začala opět kráčet dlouhými chodbami hradu. ''Ovšem stále se nemění nic na tom, že můj lid bude již jistě velmi znepokojen. Jsem již příliš dlouho pryč.'' Dodala jsem zcela vážným tónem, ostatně jako vždy.
Yennefer Lunnarion
Yennefer Lunnarion
Lady Lunnarion

Poèet pøíspìvkù : 35
Join date : 02. 02. 18
Loajalita : Stříbrolesí
Motto vaší postavy : ''Víte kdy končí pohádky? Až jim lidé začnou věřit.''

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Aegon Valar Dracaryon za Mon Sep 24, 2018 8:52 pm

Tregaron - hrad -> Po chodbách hradu -> Hradby
Cosi mnou projelo. Jakýsi mrazivý pocit, který mě upozorňoval, že se cosi stalo. Někdo nás sleduje? Či tu někdo byl?... Pomyslel jsem si a nenápadně se porozhlédl po chodbě. Jediné osoby, které jsem viděl, byly mé služky, které chystaly věci na hostinu. "Váš lid zajisté pochopí vaši nepřítomnost, když si Vás vyžádal samotný král." Pronesl jsem s lehkým náznakem úsměvu a vyrazil dál. "Třeba rod Crowley má jakési potíže. Nemůžeme vědět co se děje. Ale neposlali ani posla, tudíž zasedání uskutečníme bez nich. A to hned zítra." Prohlásil jsem a zadíval se Yenn do jejích fialových očí. "A hned jak vyřídíme všechny záležitosti, tak se večer uskuteční hostina." Pousmál jsem se a vyrazil dál po chodbě. Po chvilce chůze jsme se vyskytli na hradbách, kde jsem se zastavil a zadíval se na celý Tregaron. Poté jsem se porozhlédl, zda není nikdo poblíž. Po ujištění jsem se opět zadíval na město a začal mluvit. "Toto vše mám na starost... kdyby se jednalo jen o město, byla by to hračka, avšak já se musím starat o celou zemi. Pokud si povšimnu sebemenšího náznaku zrady, tak ho budu řešit. Ať už to bude od prostých občanů..." Na chvíli jsem se odmlčel a pak nahlas polkl. "..či od ušlechtilých Lordů."
Aegon Valar Dracaryon
Aegon Valar Dracaryon
Lord Dracaryon

Poèet pøíspìvkù : 63
Join date : 28. 01. 18
Loajalita : Dračí pláně

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Yennefer Lunnarion za Tue Sep 25, 2018 8:55 am

Tregaron - hrad -> Po chodbách hradu -> Hradby -> Komnata pro hosty
Pokývala jsem hlavou. ''Zřejmě máte pravdu.'' Odpověděla jsem a v mé chladné tváři jsem neměla ani stopu, po tom, že bych se byť jen sebeméně usmála. ''Výborně, vskutku doufám, že v zájmu nás všech proběhne zasedání bez dalších větších obtíží.'' Pověděla jsem a pohlédla z hradby na okolí hradu a dál, kde dopadalo denní světlo. ''Drahý Lorde, Stříbrolesí je vám věrné. I já, ovšemže, když někdo či něco zasáhne mou zemi, budu ji bránit před vším.'' Zcela dalším vážným pohledem jsem se podívala na Aegona. ''Nyní se odeberu do komnat, připravit se.'' Věnovala jsem mu lehkou úklonu a když jsem se opět narovnala, mávla jsem rukou pro vytvoření teleportu. Komnata ve které jsem po dobu návštěvy Dračích plání osídlovala, nebyla příliš daleko a proto tento teleport po sobě nezanechal žádnou spoušť. ''Prosím, pošlete pro mne následně někoho, než zasedání započne.'' Věnovala jsem mu poslední pohled, než jsem vešla do teleportu, vystoupila jsem v komnatě a teleport se po mě okamžitě uzavřel.
Yennefer Lunnarion
Yennefer Lunnarion
Lady Lunnarion

Poèet pøíspìvkù : 35
Join date : 02. 02. 18
Loajalita : Stříbrolesí
Motto vaší postavy : ''Víte kdy končí pohádky? Až jim lidé začnou věřit.''

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Aegon Valar Dracaryon za Tue Sep 25, 2018 2:30 pm

Tregaron - hrad -> Hradby -> Po chodbách hradu ->  Královské komnaty
Vyslechl jsem Yenn a věnoval jsem ji krátký pohled, při kterém jsem přikývl hlavou. "Děkuji Lady Lunnarion za váš čas." Pronesl jsem, když již měla namířeno do teleportu. Vyskytla se chvíle, kdy jsem byl opětovně sám. Kde vlastně mám své sourozence? Zamyslel jsem se, avšak namísto toho, abych je šel hledal, jsem se rozešel zpět do svých komnat. Pokaždé, když jsem se procházel po zdejších chodbách, tak se mi vyskytly vzpomínky, jak jsem si hrával zde hrával. Nebylo to až tak často, ale takové vzpomínky se jen tak nezapomenou. Mohu přijít o korunu... či o svoji zemi, ale můj domov mi nikdo nevezme. Zamyšleně jsem došel až do svých komnat. Sundal jsem ze sebe svůj šat a navlékl na sebe pouhou noční košili. Poté jsem si přelil ze skleněného džbánku víno do zlatého kalichu a přesunul se na balkón, na kterém jsem viděl celé město a kus moře.


-//-


Naposledy upravil Aegon Valar Dracaryon dne Tue Sep 25, 2018 6:27 pm, celkově upraveno 1 krát
Aegon Valar Dracaryon
Aegon Valar Dracaryon
Lord Dracaryon

Poèet pøíspìvkù : 63
Join date : 28. 01. 18
Loajalita : Dračí pláně

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Aegon Valar Dracaryon za Tue Sep 25, 2018 4:45 pm

Tregaron - Královské komnaty ---> Konferenční síň
Probral jsem se ve své loži a chvíli koukal na strop. Natáhl jsem před sebe ruku a jen si ji prohlédl. A jo... dnes je ten den. Vzpomněl jsem si na dnešní povinnosti a pocítil jsem náznaky stresu. Zhluboka jsem se nadechl a když jsem vydechoval, tak si na moji hruď Aenenys položila hlavu. Už nebyla tak malá, aby mi mohla sedět na rameni. Pohladil jsem ji, přičemž náhle přistál Reagon na balkóně a již si to upaloval přímo ke mě. Zatím působili jako mazlíčci, avšak podle studií, které jsem našel v královských spisech, by se měli již učit chrlit oheň. Rostou strašně rychle... Zamyslel jsem se a posadil se na postel. Rozhlédl jsem se po místnosti. Nikde nikdo nebyl, jediné co bylo jiné než předchozí den, byl džbánek, který byl opětovně plný vína. Pousmál jsem se a vstal, přičemž jsem sebral z nočního stolku po zvonek. Jakmile jsem zazvonil, tak služebné vběhly do místnosti a já jim již dával povely. Přinesly mi nový, černočervený šat se zlatavými výšivkami. S jejich pomocí jsem na sebe tento nádherný šat oblékl a pak se prohlédl v zrcadle. Mezitím mi jedna služebná česala a druhá mi již nesla plášť se zlatými okraji, černým vnitřkem a s rudě vyšitým drakem. "Řekněte mým hostům, že konference co nevidět začne. Ať se dostaví do hodinu." Přikázal jsem a pozoroval se v zrcadle. Ještě jeden detail... Řekl jsem si a došel si pro korunu, která byla v uzamčené truhle. Zlatá koruna, připomínající dračí zuby s ozdobnými rubíny byla vskutku těžká, ale na druhou stranu dosti přepychová.
Aegon Valar Dracaryon
Aegon Valar Dracaryon
Lord Dracaryon

Poèet pøíspìvkù : 63
Join date : 28. 01. 18
Loajalita : Dračí pláně

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Lunienne Naeryen za Tue Sep 25, 2018 6:57 pm

Tregaron - královské zahrady -> konferenční síň
Procházela se s lordem Blackfrostem, když tu Nero zbystřil. Zahleděl se směrem, kde slyšel rychlé cupitavé kroky. Někdo se k nim rychle blížil, ale na nějakého zločince či vraha to znělo moc lehce a žensky. Zpoza rohu se vynořila jedna z králových služebných. Jakmile spatřila lady Naeryen a jejího společníka, tak na ní bylo vidět, jak moc se zaradovala. Aniž by stačila popadnout dech, tak začala sdělovat králova slova a také to, jak je ráda, že je našla. Prý je hledala snad všude. Lunienne se přívětivě usmívala a věnovala pohled i svému novému příteli. Sparky se vládkyni mezitím schovával ve vlasech, což nebylo ani trochu důstojné, spíše to bylo komické. Služebná je tedy poslala do konferenční místnosti a zase odběhla. Prý má ještě spoustu zařizování. Samozřejmě nejdříve žádala o povolení k odchodu, které jí Lunienne udělila bez mrknutí oka s úsměvem na rtech. "Tak snad abychom šli, abychom nenechali našeho velectěného krále čekat, že?" Nero se automaticky rozejde směrem, kterým je konferenční místnost. "Povedu Vás, lorde, jestli svolíte." Navrhne přátelsky a pomalu vykročí daným směrem. Pokud měl jiné plány, tak se s ním rozloučí a počká naň tam.
Pokud s ní lord šel a má zájem, tak s ním vede debatu na nějaké téma, ale cesta do onoho cíle není moc dlouhá. Zanedlouho se před nimi objeví dveře, před kterými stojí dva sluhové. Jakmile uvidí nové příchozí, tak se ukloní a dveře otevřou, aby mohli vzácní hosté snadno projít. Lunienne se rozhlédne po místnosti a usadí se na svou židli. Nero si jako obvykle sedne za ni a Sparky si jí lehne do klína. Musí to vypadat zajímavě. Ta kombinace... Je vskutku zvláštní. Jemná dívka, za níž sedí přerostlý (jak by ho mnozí nazvali) šavlozubý tygr.
Lunienne Naeryen
Lunienne Naeryen
Lady Naeryen

Poèet pøíspìvkù : 38
Join date : 31. 01. 18
Age : 23
Loajalita : Smaragdové řeky

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Taeron Blackfrost za Tue Sep 25, 2018 7:23 pm

Treagron - Královské zahrady --> Konferenční sál
Stále ještě hladil Sparkyho jemnou srst, když náhle jeho pozornost upoutala služebná, jež vtrhla do zahrad. Udýchaná devečka jim spěšně sdělila zprávu od krále, a poté, co lady Naeryen svolila, opět odběhla. Smečka tří vlků, jež stále šmejdila po zahradách, si služebné nikterak nevšímala. ,,Ano, to by bylo rozumné." přitakal lady, načež se otočil do zahrad, hledajíc pohledem neposednou smečku. Bílá vlčice si již všimla, že se k něčemu schyluje, proto se navrátila ke svému pánovi, láskyplně se mu otřela o nohu a nasměrovala si to k lady Naeryen. Sharaiza se dosud o mladou dívku nikterak nezajímala, avšak když si vzpomněla, jak se k ní její bratr měl, zvědavost jí přemohla. Svůj černý čumák nasměrovala k její ruce, nasávajíc pach. Notnou chvíli váhala, ale poté ruku Lady hravě olízla. Mezitím již Taeron svolal zbytek smečky a skupinka byla připravena na cestu. ,,Jistě." svolil okamžitě. Byl si vědom, že kdyby vedl on, v paláci by se nejspíš ztratili. Za zvuku tlapek se vydali do konferenčního sálu. Cíl jejich cest se blížil a obavy kalily jeho mysl. Obával se, jak na něj ostatní lordi budou reagovat. Je hlavou rodu teprve krátce a moc zkušeností zatím nepobral a k tomu ještě neposedná vlčí smečka, jež se mu stále tetelila za zády. Snad jej lordi příjmou mezi sebe. Zanedlouho se nacházeli u cíle. Předtím, než dveře otevřel, zastavil se, hledíc tupě to zdí. Musel si srovnat myšlenky. Notnou chvíli to trvalo, avšak poté byl téměř připraven. Nakonec utrousil pár výchovných poznámek ke smečce a otevřel dveře. Za křídly dveří se rozprostíral konferenční sál. Těkavým pohledem vyhledal své místo a spěšně k němu zamířil. Smečka mu byla v patách. Posadil se, soustředíc se na všechny přítomné. Snažil se vypadat hrdě a autoritativně, alespoň trochu.
Taeron Blackfrost
Taeron Blackfrost
Lord Blackfrost

Poèet pøíspìvkù : 23
Join date : 04. 02. 18
Loajalita : Ledospár

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Yennefer Lunnarion za Tue Sep 25, 2018 7:54 pm

Tregaron - hrad -> Komnata pro hosty -> Konferenční sál
Otevřela jsem své fialové oči a pocítila jsem na své paži jakýsi tlak. Pohlédla jsem tím směrem a spala tam má, už ne příliš malá wywerna. ''Luno, zabíráš většinu postele!'' Zamračila jsem se na ni, ale přesto ji po hlavičce něžně pohladila. Ta mávla šupinatým a ostnatým ocasem v radostném gestu. Seskočila dolů a já mohla tak vylézt. Zrovna jsem se natahovala pro svůj župan, když v tom někdo zaklepal. ''Dále.'' Zvolala jsem při zavazování si ho. Vstoupila jedna z Aegonových služebných, že se máme dostavit na schůzi. Z poděkováním jsem ji opět poslala pryč. ''Ale no tak, Aegone. Hned z rána?'' Zavrtěla jsem hlavou a postavila se k šatníku, kde jsem měla již přichystané šaty na dnešní den. Černé, jehož každý konec zakončen havraními lesklými brky. Nechyběli mi ani boty na vysokém podpatku, které mi typicky dodávali výšku. Nakonec jsem přes sebe přehodila i svůj nejoblíbenější černý plášť. Černé havraní vlasy po lopatky dlouhé byly rozpuštěné v nepatrných vlnkách a krasně na zádech splývali se šatem. Vyšla jsem z komnat a Luna mi byla v patách. Brzy jsem dorazila ladnou chůzí do zasedací síně a projela pohledem přítomné. ''Zdravím vás, Lordi a Lady. Omlouvám se za případné opoždění.'' Pověděla jsem neutrálním tónem a usedla do křesla z mým rodovým znakem. Luna si našla místo po mém boku, kde si na zemi ulehla a sledovala zvěř Lunienne.
Yennefer Lunnarion
Yennefer Lunnarion
Lady Lunnarion

Poèet pøíspìvkù : 35
Join date : 02. 02. 18
Loajalita : Stříbrolesí
Motto vaší postavy : ''Víte kdy končí pohádky? Až jim lidé začnou věřit.''

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Aegon Valar Dracaryon za Tue Sep 25, 2018 8:51 pm

Tregaron - Královské komnaty ---> Konferenční síň
Naposledy jsem se prohlédl v zrcadle, zda vše sedí jak má. Poupravil jsem korunu na hlavě a pohlédl na své draky. "Jdete se mnou..." Pochopili každé mé slovo, ale na provokaci natáčeli hlavy, jako kdyby mi nerozuměli. S hlubokým nádechem jsem otevřel dveře a šel ladnou chůzí přímo do konferenční síně. Před síní byly mohutné dveře, u kterých již čekali sluhové. Na chvíli jsem se před nimi zastavil a zkontroloval své draky. Pak jsem kývnutím hlavy poručil sluhům, aby otevřeli dveře. S kamenným výrazem ve tváři jsem došel k pozlacené židli. Porozhlédl jsem se po přítomných a hned jsem začal přemýšlet. Rod Crowley to tedy myslí vážně se svoji absencí... a rod Arewill se taktéž nedostavil. Ve svém nitru jsem byl lehce pobouřen, avšak stále jsem si zachovával svůj kamenný výraz. Počkal jsem, až se mohutná vrata za mnou zavřou a pak jsem jistým hlasem pronesl. "Můžeme tedy začít." Draci se posadili vedle židle, na kterou jsem si zrovna sedal. Každý hezky na jednu stranu. Zkontroloval jsem všechny panovníky a své ruce složil před sebe na stůl. "Ještě jednou se vám všem omlouvám, že jste takto narychlo museli přijet a zdržet se takovou dobu." Poskytl jsem jim prostor na odpovědi, a pak ačkoliv nerad pokračoval. "Důvod proč jsem vás svolal je dosti jasný. Král zemřel a já zaujal jeho místo. A jakožto každý král, tak i já musel sjednat tuto schůzi. Schůzi, která se týká celého Worizulu." S každým jsem postupně navázal oční kontakt, narovnal se a pokračoval. "Služby, které vaše rody poskytují koruně a které koruna poskytovala vám, zůstanou stejné. Rod Lunnarion bude mít nadále za povinnost udržovat lodní obchodování, z kterého půjde část výdělku koruně. Koruna na oplátku bude chránit a podporovat Stříbrolesí, v ohledu tohoto obchodování." Následně jsem pohlédl na Lady Naeryen. "Rod Naeryen má na povinnost udržovat obchodní cesty, které jsou na území Worizulu, nikterak na vodních hladinách. Koruna poskytne prostředky k tomu, aby obchod probíhal jak má. Vozy, vojáky, či nějaké obchodníky." Poslední pohled jsem věnoval mladému lordu. "Rody Blackfrost a Arewill budou mít nadále na starosti udržovat sever a dobré vztahy mezi jednotlivými rody. Jste reprezentanti dobrých vztahů a důkazem, že i dva rody se mohou starat o jednu zemi. Na oplátku Koruna poskytne v případě nebezpečí vojenské, či finanční prostředky." Polkl jsem a pokračoval. "K tomu bych požádal rod Blackfrost, aby vybral pár mladých jedinců, kteří by byli odvezeni sem do Tregaronu, aby se stali panoši a následně aby sloužili v královské gardě. Je-li zde někdo, kdo nesouhlasí s korunou, ať teď promluví. Pokud máte jakýkoliv návrh, jak uklidnit říši, tak vám nyní dávám slovo."
Aegon Valar Dracaryon
Aegon Valar Dracaryon
Lord Dracaryon

Poèet pøíspìvkù : 63
Join date : 28. 01. 18
Loajalita : Dračí pláně

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Lunienne Naeryen za Tue Sep 25, 2018 9:12 pm

Tregaron - konferenční síň
Pozdraví krále tím, že vstane a celé to doplní mírnou úklonou, aby mu dostatečně projevila svou úctu a následně si zase sedne. Sparky očividně netuší, proč to celé bylo, tak trochu zamručí a zase se uvelebí na klíně své dámy. Lunienne pozdraví pokývnutím i lady Lunnarion. Kmitne pohledem i po jejím zvířeti, které si prohlíží její společníky. Je klidná, nemá důvod k panice. Kdyby to zvíře chtělo někoho z jejích chráněnců sežrat, asi by se mu to nepovedlo. Snad. Než začne Aegon mluvit, tak se zadívá na Taerona, který se snaží vypadat hrdě, důstojně a samozřejmě vznešeně. Skloní hlavu a lehce se tomu pousměje, protože ví, jak snadno lze tohoto chlapce - pardon - mladého muže, uvést do rozpaků. Ale musí říci, že mu to jde obstojně. Automatickým naučeným pohybem hladí Sparkyho a poslouchá nynějšího krále. Rychle kmitne pohledem ke dvěma prázdným křeslům. Zajímavé... Proběhne jí hlavou, ale nevěnuje této myšlence moc pozornosti. Raději poslouchá proslov Aegona. Je zajímavé, jak se naučil mluvit takto vznešeně a jak se naučil přemýšlet jako vladař. Je zajímavé ho sledovat do dětství až doteď. Proměna je veliká. Bude ho muset pochválit. Jakmile se dostane na řadu s proslovem o její zemi, tak na konci přikývne na důkaz toho, že všemu rozuměla. Není třeba to více komentovat, protože to rozhodně není nutné. Aegon vystihl vše tak, jak se to má.
Nápad, jak utišit říši? Nic ji nenapadá. "Bude to obtížné... Nikdy se nemůžete zavděčit každému, můj králi. Čeká Vás velmi záludný úkol." Sama ví, jak je občas těžké něco vyjednat.
Lunienne Naeryen
Lunienne Naeryen
Lady Naeryen

Poèet pøíspìvkù : 38
Join date : 31. 01. 18
Age : 23
Loajalita : Smaragdové řeky

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Taeron Blackfrost za Wed Sep 26, 2018 2:56 pm

Tregaron - konferenční sál
Notnou chvíli seděl vtisknut do své židle, očima nervózně těkajíc za strany na stranu. Za jeho zády se usadila tříčlenná smečka vlků, jejíž členové se až přemáhali, aby jejich chování bylo slušně a škrobené. Jediný, kdo byl v těchto snahách trochu pozadu byl opět Eiga. Vesele chňapal po loučích slunečního světla, které se dovnitř prodrali velkými okny, jenž sál lemovaly. Když jeho počínání spatřil Kaisa, který si byl více než vědom vážnosti situace, zpražil svého bratra pohledem, čímž jej dostatečně uklidnil. Taeronovi řádění medového vlka uniklo. Hlavou se mu proháněly jiné myšlenky. Přejížděl pohledem po místnosti hledajíc útěchu, pro svou neklidnou mysl. Narazil na Lady Naeryen a jeho očím neutekl její nepatrný úsměv. Ani on se jednomu neubrání. Též si povšiml, jak Lady Naeryen zvážněla. V zahradách byla plná smíchu, radosti a škodolibosti, ale teď její vzezření zvážnělo. Opět na něj udělala dojem. Náhle jej z přemýšlení vytrhne chladný vlčí čumák, který jej dloubl do dlaně. Pohledem sjel po své paži, na jejíž konči spatřil vlídné oči bíle vlčice. Něžně se na ní usmál a párkrát jí podrbal za uchem. Zaslechl kroky a dveře se otevřeli. Vešel král. Chlapec se spěšně zvedl, vysekl lehkou poklonu a opět usedl do židle. Poslouchal králův proslov a hlavou mu běhaly myšlenky. Třebaže byl ještě mladší než on, autorita z něj vyzařovala silná. Již teď si vysloužil Taeronův obdiv. Král zmínil jeho rod a on se nevědomky napřímil. Vyslechl si jeho slova a na znamení, že vše chápe lehce kývl. Slova o panoších jej zaskočila. Nebyl si vědom toho, že by se něco takového mělo uskutečnit. Budu se muset zeptat Partivala. Blesklo mu hlavou. Jeho rádce byl již starý, proto chápal, když na nějakou maličkost zapomněl. Doposlechl si proslov. Jeho mysl nápady moc neoplývala, proto radši mlčel.
Taeron Blackfrost
Taeron Blackfrost
Lord Blackfrost

Poèet pøíspìvkù : 23
Join date : 04. 02. 18
Loajalita : Ledospár

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Yennefer Lunnarion za Wed Sep 26, 2018 8:38 pm

Tregaron - Konferenční sál
Když král a můj bratránek v jediné osobě, vstoupil do místnosti tak i já se nezapomněla postavit a uklonit se. Ve své mysli jsem se však uchechtla. Mou radu vzal doslovně? Mírně a nepatrně jsem se nad tím pousmála. Opět jsem však nasadila neutrální výraz a usadila se, opět do své židle. Naslouchala jsem jeho slovům a nakonec také kývla, že jsem plně rozumněla, každičkému slovu. Postupně jsem pohlédla na Lady Naeryen, která se dostala ke slovu jako první. Avšak nic, co by zde v sále nebylo již jasné. Poté jsem hodnou chvíli sledovala i Lorda Blackfrosta, ovšem ten se ani po chvíli neujal slova. ''Zajisté, jak říká Lady Naeryen, čeká vás nyní těžký úkol, býti dobrým králem.'' Ujala jsem se tedy slov já. ''Ve jménu své země, plně souhlasím s korunou. Ovšem nyní se po mořích dosti rozšířila různá havěť, jako jsou pašeráci a piráti. Nejednou byly naše lodě napadené.'' Na moment jsem se odmlčela, abych mohla do plic nabrat nový vzduch. ''Nejen na moři. I vozy, které používáme na pozemní přepravu zboží do zemí, bývají čím dál častěji okrádané a má země si nemůže dovolit víc vojenských sil, které by převozy bránili v případě nebezpečí.'' Opět jsem se na chvíli odmlčela a můj pohled se nakonec opět ukotvil na Aegonovi. ''Když jsem se i já osobně omlouvala za svou zemi, za ztrátu zboží, byly jsme několikrát nazváni i zloději.'' Skončila jsem nakonec takto, aby Aegon navrhl sám co s tím. Luna mezitím zaujatě sledovala společníky Aegona. Jako jeden z druhů draka, ji najednou zajímali o dost více, než společníky Lady Naeryen a Lorda Blackfrost. Pomalu se snažila k drakům přikradnout, ale zasloužila si jen můj lehce zamračený pohled a tak opět Wywerna si ulehla po mém pravém boku a stále sledovala jeho dráčata, z toužebným výrazem.
Yennefer Lunnarion
Yennefer Lunnarion
Lady Lunnarion

Poèet pøíspìvkù : 35
Join date : 02. 02. 18
Loajalita : Stříbrolesí
Motto vaší postavy : ''Víte kdy končí pohádky? Až jim lidé začnou věřit.''

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Aegon Valar Dracaryon za Wed Sep 26, 2018 9:22 pm

Tregaron - Konferenční sál
Očekával jsem, že všichni budou souhlasit, avšak s většími požadavky od koruny. Lady Naeryen, která se ujala první slova, tak neřekla nic, co bych již nevěděl, avšak ze slušnosti jsem jen přikývl na souhlas. Pak jsem se začal dívat na Lady Lunnarion, která toho měla mnohem více na srdci. Lehce mě zaskočila, jelikož po mě teoreticky požadovala vojenskou podporu, kterou koruna dostávala od rodu Crowley. Věděl jsem, že se něco pokazí... Pověděl jsem si, avšak zůstal nadále v klidu. Jelikož Yenn byla po mé levici, mohl jsem očkem zkontrolovat Aenenys. Moc jsem toho nepostřehl, avšak šlo vidět, že je každou buňkou ve svém těle připravena mě chránit. Pak jsem chvíli uvažoval nad odpovědí. S hlubokým nádechem jsem započal větu. "Koruna je schopna poskytnout sto silných mužů. Nadále Stříbrolesí poskytuji Tregaronské přístavy k výrobě bitevních lodí z prostředků koruny." Odmlčel jsem se a zkontroloval všechny svým pohledem. "Tyto bojové lodě ovšem budou patřit koruně, nikterak Stříbrolesí." Dodal jsem tento malý detail a s vážným výraz jsem pohlédl na Yenn. Snad je to přijatelná nabídka... také jsem ji mohl urazit a pobouřit si tak Stříbrolesí proti sobě... Nejistota projela celým mým tělem. Ihned jsem se ji ovšem zbavil a opětovně začal mluvit. "A aby se udržela harmonie v počtech, tak je koruna ochotna poskytnout každému rodu až sto vojáků. Pod podmínkou, že jsou třeba."
Aegon Valar Dracaryon
Aegon Valar Dracaryon
Lord Dracaryon

Poèet pøíspìvkù : 63
Join date : 28. 01. 18
Loajalita : Dračí pláně

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Taeron Blackfrost za Fri Sep 28, 2018 10:11 am

Tregaron - konferenční sál
Jako přikovaný seděl na židli, kde byl vyobrazen znak jeho rodu, poslouchajíc hlasy ostatních lordů, jež se rozléhaly místností. Lady Lunnarion se ujala slova a jeho pohled se přesunul na druhou stranu sálu. Sám k tomuto tématu neměl co říct. Jistěže i Ledospár má své problémy, bylo by nezvyklé, kdyby ne, avšak ani jeden nebyl tak vážný, aby jej musel překládat koruně. Tyto problémy dokáže vyřešit sám. S prsty propletenými stále sledoval debatu. Nabídka krále jej potěšila, vážil jsi jí, avšak nebyla potřeba. Když měl opět šanci promluvit, neváhal. ,,Ledospár si velice váží vaší nabídky, ale mužů máme dostatek. Děkujeme." prohlásil sebevědomě. Notnou chvíli hleděl na krále, čekajíc na jeho další slova, když jeho pozornost upoutalo jedno z mnoha velkých oken, jež lemovaly sál. Za sklem ze rozprostírala královská zahrada, jež předtím neměl šanci si dostatečně prohlédnout. Pohledem přejížděl po krásně rozkvetlých kytkách a stromech, které zahradu plnily krásou a úžasnou atmosférou. Utápějíc se ve svých myšlenkách, zasněným pohledem hleděl ven. Většina jeho pozornosti teď patřila onomu oknu.
Taeron Blackfrost
Taeron Blackfrost
Lord Blackfrost

Poèet pøíspìvkù : 23
Join date : 04. 02. 18
Loajalita : Ledospár

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Yennefer Lunnarion za Sat Sep 29, 2018 12:03 am

Tregaron - Konferenční sál
V duchu jsem se pousmála nad Aegonovím rozhodnutím. "Stříbrolesí vám bude zavázané, Králi." Pověděla jsem a vyslechla si jeho další slova, přičemž jsem pokývala hlavou. Takže mí loďaři budou vyrábět pro korunu bitevní lodě, za sto vojáků? Pomyslela jsem si a ruce jsem semknuté položila na stůl a opět věnovala pohled Aegonovi. Zase tak špatný 'obchod' to nebyl. A v těch jsem se já vyznala. " Zajisté. Jakmile se vrátím do své země, pošlu do Království nové dva mistry loďaře, nejlepší svého řemesla, jenž se začnou podílet na výrobě. Jednoho z Bladykenu a jednoho z Wayziny." Prohlásila jsem. Už jsem je i měla vybrané. Jejich zkušenosti, byly nezvykle hluboké a lodě vyrobené pod jejich dohledem, či dokonce jejich vlastními rukami, vždy vydrželi nejvíce. Sama jsem jednu z těch lodí využívala na přepravu své vlastní osoby a ta aktuálně kotví v tregaronském přístavě. Pohlédla jsem na Lady Naeryen. Stále mlčela. Poté jsem svůj pohled ukotvila na Lordu Blackfrostovi. Nabídku krále odmítl a opět nic dalšího neříkal. Opravdu je zde Stříbrolesí jediné, co se odváží promluvit? Pomyslím si, možná z nepatrným pohrdáním.
Yennefer Lunnarion
Yennefer Lunnarion
Lady Lunnarion

Poèet pøíspìvkù : 35
Join date : 02. 02. 18
Loajalita : Stříbrolesí
Motto vaší postavy : ''Víte kdy končí pohádky? Až jim lidé začnou věřit.''

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Aegon Valar Dracaryon za Sat Sep 29, 2018 6:43 pm

Tregaron - Konferenční sál
Ve svém nitru jsem se jen usmíval nad všemi odpovědmi, avšak mé emoce nesměli nikterak zasahovat tohoto jednání. Nad odpovědí Lorda Blackforsta jsem jen pokývl hlavou, a pak se soustředil na Lady Lunnarion. "Jsme tedy domluveni..." Obdaroval jsem ji lehkým úsměvem, který ihned zmizel. "Dále co bychom měli zde vyřešit jsou dluhy jednotlivých rodů. Co se týče financí, tak žádný rod nemá u koruny dluh. Avšak koruna dluží celkem pět set zlaťáků rodu Naeryen. Tato komplikace však bude brzy vyřešena. Koruna je ochotna nabídnout splátku padesát zlatých měsíčně." Po učiněné nabídce se ve mě opět probudila nervozita. Rod Dracaryon a Naeryen byl vždy pospolu, ale přišlo mi, že padesát zlatých měsíčně je málo. Zatracené svatby... proč si můj otec musel půjčit takovou částku, když si bral matku. Sice o něm říkali, že je to dobrý král, avšak co se týče dluhů, tak brát uměl, ale vracet nikoliv. Párkrát jsem si do toho i zaklel, přičemž dobré oči mohly postřehnout, že jsem lehce na rozpacích.
Aegon Valar Dracaryon
Aegon Valar Dracaryon
Lord Dracaryon

Poèet pøíspìvkù : 63
Join date : 28. 01. 18
Loajalita : Dračí pláně

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Lunienne Naeryen za Sun Sep 30, 2018 3:42 pm

Nemá v plánu nic namítat, protože to vlastně není třeba. S mladým králem už si většinu věcí vyřešila na předchozí poradě a od té doby se toho moc nezměnilo. Možná jen to, že přichází o trochu více zpráv ohledně přepadávání bandity. "Sto vojáků rozhodně přijde vhod. Znepokojuje mě, kolik mi teď přišlo zpráv, že naši obchodníci byli přepadeni. Stalo se to jak na moři, tak na souši. Samozřejmě to není nic neobvyklého, nicméně nutno podotknout, že ti piráti... Nebo banditi, či jak ej mám nazývat. Jsou čím dál tím prozíravější. Jako by snad chtěli vyvolat další rozepře mezi Samargdovými Řekami a Stříbrolesím." Záměrně se na Lunnarion ani nepodívá a věnuje svá slova pouze králi. "Neuvěříte mi, ale... Jedna z lodí zlodějů nesla vlajku Stříbrolesí." Vzdychne a pokrčí rameny. "No nejsou ti zločinci proradní, lady?" Teď se na ni teprve obrátí. Celé to možná mohlo vyznít trochu ironicky, ale takhle se jí ta zpráva donesla a ona se to rozhodla nadhodit ve společnosti. "Pochybuji o tom, ež s tím vy, nebo vaše země, máte něco společného." Ujistí ji s úsměvem, který jí z tváře nezmizel. "Jen chci, abyste byla informovaná a abyste nebyla překvapená, kdyby se něco takového stalo i naopak. Piráti začínají mít taktiky různé... Ale nevím, k čemu by jim to bylo. Možná chtějí vyvolat válku, aby měli více možností k plenění? Kdo ví." Spíše už řečnická otázka. Už je zase zticha a naslouchá dalším slovům krále.
Dluhy? Ach ano, záměrně to nikde nepublikovala, protože by to nemuselo vrhat dobré světlo na zemi, která vlastně teď vládne všem. "Myslím, že s tímto mohu souhlasit." Přikývne. Ani na ot nijak nespěchá. Peněz mají dost a "trocha" zlaťáků je nevytrhne.
Lunienne Naeryen
Lunienne Naeryen
Lady Naeryen

Poèet pøíspìvkù : 38
Join date : 31. 01. 18
Age : 23
Loajalita : Smaragdové řeky

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Taeron Blackfrost za Mon Oct 01, 2018 3:40 pm

//Omlouvám se za velmi krátký příspěvek, na delší jsem neměla čas a nechtěla jsem, aby kvůli mě stála hra.
Tregaron - konferenční sál
S pohledem vpitým do krás zahrady, unikalo mu dění kolem. Jeho mladý věk a dobrodružná duše zavinila jeho nízké zalíbení v takových to schůzkách. Byl na sklonku puberty. Dokázal se věnovat věcem, kterých je potřeba, avšak toto jednaní se táhlo již příliš dlouho. V myšlenkách bloudil na místech, kam chce hned po jednání vyrazit. Tržiště hemžící se lidmi, kde každý hořečně nabízí své zboží kolemjdoucím, rozlehlý přístav, který je kotvištěm mnoha lodí, nebo královské kasárny, kde by se milerád opět trochu procvičil v bojovém umění popřípadě v umění magie. Takováto cesta zněla velmi lákavě, avšak v podaní jedné osoby měla trochu smutný podtón. Třeba by se mohl otázat Lady Naeryen, zda by s ním nešla. Nikdy neměl možnost navštívit Smaragdové řeky a rád by se o její domovině dozvěděl víc. Z jeho snění jej vyrušila debata, jež se v sále opětovně rozproudila. Náhle něco vyvstalo na jeho mysli. Prve na to zapomněl, avšak průběh řeči mu tuto skutečnost opět připomněl. Vyčkal na vhodnou chvíli a promluvil. ,,Vaše veličenstvo, samozřejmě je to problém Ledospáru, avšak přišlo mi vhodné Vás o něm informovat." začal a nesmělost, jež se mu odrážela v hlase se začala pomalu vytrácet. ,,Máme obdobné potíže. Zřejmě nějaká skupina kriminálníků přimíchává do rud neušlechtilé kovy a ty pak opět vydává za kovy ušlechtilé. Zatím jsme je ještě nechytli, ale mý lidé na tom již pracují."
Taeron Blackfrost
Taeron Blackfrost
Lord Blackfrost

Poèet pøíspìvkù : 23
Join date : 04. 02. 18
Loajalita : Ledospár

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Yennefer Lunnarion za Tue Oct 02, 2018 10:11 am

Tregaron - Konferenční sál
Poslouchala jsem Aegona a jelikož se už nikdo neozýval, čekala jsem, že tohle setkání už se ukončí. Jenže dost mě překvapila Lady Naeryen, která se rozmluvila. Nejdřív sledovala pouze mladého krále. Já se nad tím zamračila, ale následně se začala dívat na mě. Však můj zamračený výraz nezmizel. I když jasně řekla, že si nemyslí, že to dělá Stříbrolesí. Mě to tak dosti vyznělo, zvlášť z tou lehkou ironií v hlase. Kromě zamračaného obočí, jsem si však držela chladnou tvář. "Zajisté Lady Naeryen. Budeme si muset dávat pozor. Byla bych nerada, kdyby mezi našimi rody vznikli další rozepře." Řekla jsem chladným hlasem. "V tom případě, musíme být chytřejší, než naši zloději." Kývla jsem rameny. "Lodě dělané tak, že poznáme, že skutečně patří onu rodu, není to napodobenina a přesto by byly stejné těm původním, aby si toho mořská havěť nevšimla hned." Dodala jsem a naočko se podívala po mladém králi, jestli se k tomu také nějak vyjádří. Poté jsem poslouchala i mladého Lorda Blackfrosta. Ani Ledospár nebyl výjimkou co se týče zlodějských útoku. Když mluvil o kovu, musela jsem podekovat, že náš vzácný a jedinečný kov je chráněný tak, že ani moucha neproletí v naprosté tmě neproletí.
Yennefer Lunnarion
Yennefer Lunnarion
Lady Lunnarion

Poèet pøíspìvkù : 35
Join date : 02. 02. 18
Loajalita : Stříbrolesí
Motto vaší postavy : ''Víte kdy končí pohádky? Až jim lidé začnou věřit.''

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Aegon Valar Dracaryon za Tue Oct 02, 2018 11:11 am

Tregaron - konferenční sál
Náhle se všichni rozmluvili. Naštěstí nemluvili jeden přes druhého a vždy počkali, až ten druhý domluví. Lehce mě to zaskočilo, jelikož jsem si musel uspořádat všechny informace, které mi byly poskytnuty. Pro moje štěstí se řešila jen jedna a ta samá věc. "Nuže dobrá. Ledospár a Smaragdové řeky dostanou sto mužů od koruny." Ačkoliv se jednalo o dobro říše, tak mě tato situace moc nepotěšila. Takto koruna ztratila tři sta silných mužů a Tregaron je tudíž oslaben, avšak kdybych si tyto muže udržel na hradě, tak by se ostatní panovníci mohli bouřit. To je ale pekelná komplikace... musím kdesi sehnat další vojáky. Kdyby zde byl rod Crowley, který vždy dodával vojenskou podporu ostatním rodům, tak bych se neocitl v této situaci. Lehce pobouřen, kvůli chybějícím představitelům jsem se zamračil, avšak ihned nasadil svoji kamennou tvář. V místnosti zavládlo ticho, které se nikomu nelíbilo. Moc dobře jsem věděl, co chci říct, ale raději jsem si větu ještě párkrát uspořádal. "Lodě Stříbrolesí, které vlastně nepatří Stříbrolesí. Neušlechtilé kovy, které se vydávají za ušlechtilé." Se zavřenýma očima jsem se na chvíli odmlčel. Nadechl jsem se, otevřel oči a vstal. Došel jsem ke stolku, kde byl malý zvonek. Když jsem zazvonil přišli dvě služebné. Jedné jsem přikázal, aby panovníkům poskytli cosi k pití a druhé jsem cosi zašeptal. Obě následně odešli z místnosti a já se přesunul před svoji židli, avšak neposadil jsem se. "Tyto potíže postihly i Tregaron a vlastně celé Dračí pláně. Na našich trzích se vyskytují obchodníci ze Smaragdových řek, kteří nabízí padělky. V přístavech se vždy po nějaké době vyskytnou lodě Stříbrolesí, avšak nikdo nikdy neviděl kapitána. Máme tu seznam všech kapitánu lodí od Stříbrolesí, které kotví v Tregaronu. Avšak na těchto lodích, jako kdyby kapitán chyběl. Dále v kovárnách se vyskytují zbraně, které se po jakémkoliv úderu roztříští." Na chvíli jsem přestal mluvit, abych nabral vzduch do plic. Mezi tím přišla služebná se skleněnými pohárky, které měly zlaté motivy. Před každého panovníka položila jeden a poté je postupně naplnila vínem. Před tím, než vůbec odešla, tak přišla ke mě a tichým hlasem mi řekla, že je již připraven. Jen jsem přikývl a ona odešla. "Za tím vším musí stát nějaká skupina rebelů, avšak je obtížné je chytit. Ale s potěšením vám mohu říci, že jednoho jsme chytili." S těmito slovy se otevřeli dveře, přičemž šli postřehnou čtyři muži z královské gardy, kteří vedli právě onoho barbara. Asi metr po mé levici jej srazili na kolena. Byl svázaný, tudíž nehrozilo žádné nebezpečí. Své oddané muže jsem poslal pryč a následně jsem přikázal drakům, aby jej hlídali. "Bohužel v celém Tregaronu není osoba, která by jej donutila mluvit..." Poznamenal jsem a následně se napil z pohárku.
Aegon Valar Dracaryon
Aegon Valar Dracaryon
Lord Dracaryon

Poèet pøíspìvkù : 63
Join date : 28. 01. 18
Loajalita : Dračí pláně

Zobrazit informace o autorovi

Návrat nahoru Goto down

Re: Dracaryon - Dračí pláně

Příspěvek pro Sponsored content


Sponsored content


Návrat nahoru Goto down

Strana 5 z 7 Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Návrat nahoru


 
Povolení tohoto fóra:
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru